Samimi Yüceer’den Nazır Kurum’a ‘Kanser Raporu’ Sorusu: “Raporun Sonuçlarını Kamuoyuna Açıklayacak Mısınız”

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kamuoyunda “Amansız Hastalık Raporu” adına bildik ‘ Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi’nde elde edilen bulguların akıbetini Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanı Uğur Kurum’a sordu. Yüceer, Kurum’a, “Bakanlığınız söz konusu raporun sonuçlarını kamuoyuna açıklamayı planlamakta mıdır? bahis konusu raporun sonuçlarına ait önlem münfail mıdır” sorularını yöneltti.

Özden Yüceer, ‘Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Konusunda Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi’nde elde edilen ve yıllardır açıklanmayan bulguların akıbetini bütçe görüşmeleri sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Adam’ya sormuştu. Nazır Koca, “Biz, o raporu 2 yıldan elan fazla süre geçmiş, 2,5 yıl büyüklüğünde oluyor, Yer Bakanlığı’na olduğu kadar, bilcümle netlikle bildirdik, gereğinin yapılması üzere” diye niteleyerek Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı belen etmişti.

Yüceer, bunun konusunda Kasaba, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Tasavvur Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye istifham önergesi verdi. Vekil Kurum’a raporu açıklayıp açıklamayacaklarını soran Yüceer, önergesinde şunları kaydetti:

“ARAŞTIRMA, KANSER VE ÇEVRESEL KİRLİLİK ARASINDA RABIT OLUP OLMADIĞINI SAPTAMAK İÇİN YAPILDI”

“Gıda mühendisi Yrd. Doç. Dr. Bülent Tetik, Akdeniz Üniversitesi’ne sınırlanmış Azık Güvenliği ve Zirai Araştırmalar Merkezi’nde akademisyen kendisine çalışırken Esenlik Bakanlığı tarafından planlı benzeri ahali sağlığı araştırmasında görev almıştır. Araştırı, Türkiye’de kanser vakalarının kesif görüldüğü illerde kanser ile çevresel kirlilik ortada ayrımsız alışveriş olup olmadığını tayin etmek için yapılmıştır. 2011-2016 yılları beyninde yapılan araştırmanın adı, ‘Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Keyif Konusunda Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi’dir. Araştırı sonucunda Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Antalya’dan alınan ara sıra gıdalar ve su örneklerinde sağlığı tehdit ölçü seviyede pestisit, okkalı uyuşturucu ve polisiklik aromatik hidrokarbonların varlığı ile kâh yerleşim yerlerinden alınan suların, içilmemesini gerektirecek düzeyde kurşun, alüminyum, krom ve arsenik içerdiği tespit edilmiştir.

“RAPORUN SONUÇLARINI AÇIKLADIĞI İÇİN ŞIK’A ÜLKÜ AÇILDI”

Sağlık Bakanlığı yoluyla sonuçları açıklanmayan araştırmanın sonuçları Bülent Apiko vasıtasıyla kaleme alınan, 16-19 Nisan 2019 tarihleri ortada Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan alfabe dizisiyle kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu yazılar nedeniyle Derli Toplu üzerine 12 yıl hapsi istemiyle ülkü açılmış, yapılan enstantane sonucunda Süslü’a TCK 258. maddede saha kayran ‘göreve ilişkin sırrı izah’ suçlamasıyla 15 kamer mapushane cezası verilmiştir. Sunulan ukubet daha bilahare İstanbul Bölge Adalet Mahkemesi 13. Ceza Dairesi marifetiyle bozulmuştur. Kat, açıklayan raporun bilinmez vesika olmadığını belirterek Derli Toplu’ın beraatine karar vermiştir.

BAKAN EŞ, YER BAKANLIĞI’NI İŞARET ETTİ

Ancak aradan sabık süre süresince Keyif Bakanlığı, yapılan tam çağrılara rağmen söz konusu projenin sonuçlarını bibi açıklamamıştır. Bu nedenle araştırmaya ilişik bilinenler, Bülent Hazır’ın aktardıklarıyla sınırlıdır. Esenlik Bakanı Fahrettin Insan, akıbet olarak Keyif Bakanlığı 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında sorduğum soruya, ‘Biz, o raporu 2 yıldan daha aşkın müddet geçmiş, 2,5 yıl büyüklüğünde oluyor, Çevre Bakanlığı’na olduğu üzere, bütün netlikle bildirdik, gereğinin yapılması amacıyla’ şeklinde yanıt vermiştir.”

“RAPORUN SONUÇLARINI KAMUOYUNA AÇIKLAYACAK MISINIZ”

Yüceer’in Vekil Kurum’a şu soruları sordu:

“Bakanlığınız, bahis konusu raporun sonuçlarını kamuoyuna açıklamayı planlamakta mıdır? Konuyla ait ayrımsız izah yapılması planlanmakta mıdır? bahis konusu raporun sonuçlarına ilişik tedbir alınmış mıdır? Alındıysa bu önlemler nelerdir? Ifade, bakanlığınıza ne tarihte bildirilmiştir? Raporun hazırlandığı tarihten itibaren haddinden fazla mufassal zaman geçti. Kullanılmamış aynı anlatım hazırlamayı düşünüyor musunuz?”

Share: