Hdp’li Muazzez Orhan Işık Vekil Bilgin’e İşçi Ölümlerini Sordu

HDP Van Saylav Ermiş Orhan Işık, son aynı haftada Ankara’de beyaz zehir işçisi Ömer Tür, Gaziantep’te yapım işçisi Yüce Taşar, itfaiye işçisi Remzi Mutafoğlu, Iğdır’da inşaat işçisi Erhan Kurt, İstanbul’birlikte hastanede güvenlik görevlisi olan Tuğrul Okudan, gemide kabadayı olan Yır Balcı, Sakarya’da tıpkısı firmada ısı çarpıcılık işçisi olan Muhsin Bölük, Konya’bile yapım işçisi İbrahim Demircan, Mersin’de inşaat işçisi Emrah Arslan, Bursa’bile Suriyeli yapım işçisi Abdurrahman Ahmet’in yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Işık, iştirakçi ölümlerini Düzentileme ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sordu.

HDP Van Mebus Muazzez Orhan Işık iştirakçi ölümlerini TBMM’ye taşıdı. Işık, Emek ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle hazırladığı istifham önergesini TBMM’ye sundu. Önergede şu ifadeler saha aldı:

“İSİG MECLİSİ’NİN DERLEDİĞİ VERİLERE BAKARAK 2021 YILINDA İŞ CİNAYETLERİNDE EN BIR IKI 2.170 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR”

“Türkiye’de lüzumlu engelleyici tedbirler alınmadığında hareket cinayetleri sistemli aynı şekilde bitmeme etmektedir. Herhangi Bir yıl sunma beş alti iki bin kişinin bu cinayetler kapsamında yaşamını yitirdiği kamuoyuna yansımaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) matbuat ve farklı kâh kaynaklardan derlediği verilere bakarak 2021 yılında aksiyon cinayetlerinde sunma beş alti 2.170 işçi yaşamını yitirmiştir. Ağustos ayında 186 ve 2022 yılının önce sekiz ayında 1202 işçinin yaşamını yitirdiği işyerlerinde sürekli, inhibütör tedbirler alınmamaktadır. İSİG Meclisi’nin kamuoyuna duyurduğu raporlarına bakarak 2013 yılından bu yana 18.280’den fazla iştirakçi, lazım önlemler alınmayan aksiyon cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. Hele ekincilik ve yapım sektörlerinde anahtar dışılık nedeniyle gelişim cinayetlerinde yaşamını yitirenlere, hareket kazası ve çığır hastalığı geçirenlere ilişik verilerin kaydı evet tutulmamaktadır ya birlikte natamam tutulmaktadır.

“İŞYERLERİNDE TEDBİRSİZLİK ÖLÜM GETİRMEKTEDİR”

16 Eylül 2022’de Van-Hakkari karayolunun Güzeldere mevkiinde tünel inşaatında çalışan işçilerden ikisi yaşamını yitirdi. Limak ve Gökçenay firmalarının taşeronu olan Ölmez-Ertuş firmasının işçileri olan Vanlı iştirakçi Yusuf Sönmez ve Diyarbakırlı iştirakçi Şafak Çelik dahi 20 yaşındaydı. Sonuç tıpkısı haftada Adana’dahi orman işçisi Imge Durakçı, Kastamonu’üstelik yapım işçisi Abdurrahman Birgün, orman işçisi Yaşar Sarıcı, Urfa’bile inşaat işçisi Mustafa Tığ, Samsun’de otel müteharrik Mustafa Şeker, Malatya’de inşaatta çalışan Fatih Kızılkaya, Ongun Gündoğan ve Mehmet Patırtı, Ankara’birlikte Eroin işçisi Ömer Nev, Gaziantep’te inşaat işçisi Yüksek Taşar, itfaiye işçisi Remzi Mutafoğlu, Iğdır’dahi yapım işçisi Erhan Aldanmaz, İstanbul’da hastanede güvenlik görevlisi olan Çakır Okudan, gemide zeybek olan Manzume Balcı, Sakarya’birlikte bir firmada ısı elektrik işçisi olan Muhsin Hane, Konya’de inşaat işçisi İbrahim Demircan,  Mersin’de yapım işçisi Emrah Arslan, Bursa’de Suriyeli yapım işçisi Abdurrahman Ahmet yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitirenlerin dışında okkalı yaralanan, kalıcı bir şekilde özürlü olan işçilerin olduğu bilinmektedir. İşyerlerinde tedbirsizlik ölüm getirmektedir.”

Nazır Bilgin’e yöneltilen sorular şöyle:

“16 Eylül 2022’de Van-Hakkari yolu üzerinde Güzeldere tüneli inşaatında yaşamını yitiren 20 yaşındaki işçiler Yusuf Sönmez ve Şafak Polat’ın ölümü karşı ölçülü ayrımsız anket kâin mudur? Türkiye’de 2020-2022 döneminde işyerlerinde ‘işe merbut ölüm sayısı’ kaç olmuştur? Bu ölümlerin sebeplerine göre dağılımı nasıldır? Bu ölümlerin gözyaşı ve cinsiyet dağılımı nasıldır? Türkiye’de 2020-2022 döneminde işyerlerinde ‘işe bağlı kazalarla özürlü olan kişi sayısı’ birçok olmuştur? Türkiye’de mültecilerin geçirdiği hisse senedi kazaları ve maruz kaldıkları çığır hastalıklarına ait Bakanlığınızın tıpkı bili derlemesi yahut raporu bulunan mudur? 2011-2022 yılları arasında Türkiye’de yaşamını yitiren mülteci işçi sayısı ve bu kişilerin tebaa, seks, gözyaşı gibi göstergeleri nedir? Türkiye’de işyerlerinde tedbirsizlik zımnında yaşanan ölümlerden bakanlığınızı siyaseten mesul görüyor musunuz? Bu sorumluluğun gereği yerine yaşamını yitirmiş işçilerin ailelerine sunduğunuz ruh bilimsel, konuşu ve toplumsal destekler nelerdir?”

Share: