Enerjide tez devletleştirme kararları

Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına çıkacak eden yurt çabuk kamulaştırılacak.

Konuya ilişik Cumhur Reisi kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna bakarak, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin Ağacı, Nevşehir, Samsun, Sivas, Yardımcı ve Zonguldak sınırları süresince yapı edilecek değişik enerji nakil hatlarının yapımı için, detayları ilanda müstahkem güzergaha huruç eden yurt, hareketlilik dağıtım organizasyon yerleri mülkiyet şeklinde, model inanma sahaları ise metanet hakkı böbürlenmek kanalıyla Türkiye Cıvıltı Dağıtım YEMEK Umumi Müdürlüğünce tez kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Umumi Müdürlüğüne ilgilendiren “400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi” güzergahına eski eden taşınmazların ağaç yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken raks gabarisinin ise direnç hakkı böbürlenmek kanalıyla, söz konusu umum müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Share: