8 İlde 11 Havza ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ İlan Edildi, 4 İlde Acele Kamulaştırma Kararı Makbuz

Reisicumhur kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Ağrı il sınırları zarfında kâin 11 bölgedeki natürel sit alanları, ‘stabil korunacak alıngan alan’ car edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep’te bazen taşınmazların acele kamulaştırılması kararı alınırken Sinop’un Durağan ilçesinde üstelik bazen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’üstelik zaman yayınlanan kararlarla 8 iklim sınırında yer kayran 11 bölgedeki muhtelif bölgeler, ‘kesin korunacak kırılan kayran’ ilan edildi. 4 şehirde ise çeşitli alanlar amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararları şöyle:

‘KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN’ YERINE İLAN EDİLEN BÖLGELER

“Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde mevcut Kapıkaya Kanyonu gizil tabii sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak hassas düzlük olarak tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde mevcut Akseki-Gündoğmuş arası gizil doğal sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak kırılan alan yerine tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kırkgöz Akarsu Kaynakları Doğal Sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak alıngan düz yerine tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Bitlis ili, Güroymak ilçesi ile Muş ili, Hasköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan İron Sazlıkları potansiyel natürel sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak kırılan kayran adina tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde Mevcut Riva Deresi Batısı Katıksız Sit Alanı’nın siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak kırılan alan yerine tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İstanbul ili, Mercanköşk ilçesi sınırları içerisinde kâin Ağva Saf Sit Alanı’nın dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan kayran namina tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İzmir ili, Dikili içesi sınırları içerisinde mevcut Nebiler Şelalesi ve Mağaraları potansiyel saf sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak alıngan düzlük kendisine tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Çaldıran ilçesi ile Veca ili, Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tendürek Dağı Lav Taşları potansiyel katıksız sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan düzlük olarak tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde kâin Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü potansiyel katıksız sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan düzlük kendisine tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ilçesi sınırları içerisinde kâin Bendimahi Sazlıkları gizil tabii sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan düzlük yerine tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN BÖLGELER

Ankara ili, Mamak ilçesi, Bahtiyar Mahallesi sınırları içerisinde mevcut 51045 cezire 1 parsel, 51048 ada 1 parsel, 51106 ada 1 parsel numaralı, 6306 sayılı Kıran Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamına giren özel mülkiyete konu taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla gelişigüzel, proje alanındaki imar mevzuatına mugayir, ruhsatsız, iskansız ve facia riski haiz, genel düzenlilik ve asayiş yönünden tehlikeli yapıların tasfiye edilerek erişim ve altyapısı ile gelişigüzel selen ve nutuk kurallarına makul, dosdoğru ve güvenli hayat alanlarının oluşturulması üzere Mamak Şehremaneti Başkanlığı yoluyla acele kamulaştırılmasına, 2942 az Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Bartın ili, Eşkal ilçesi, Dallıca köyü sınırları içerisinde bulunan ve yapışık harita ile listede çizi ve koordinatları gösterilen alanda vadi düz hususi mülkiyete konu taşınmazların, bölgede Şişko Basamak İdaresi Başkanlığı eliyle planlı konut projesine ilişik ümran yolunun açılması amacıyla mezkûr Reislik eliyle çabuk kamulaştırılmasına, 2942 çevrilmiş Kamulaştırılma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Giresun-Çaldağı- İnişdibi (Dokap) Yolu projesi kapsamında gâh taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü yoluyla çabuk kamulaştırılmasına ilgilendiren kötü kararın yürürlüğe konmasına, 2942 dar Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Ekli listede bulundukları saha ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, İslahiye Kombinasyon Sanayi Bölgesi sınırlarının genişletilmesi için İslahiye Uray Başkanlığı vasıtasıyla acele kamulaştırılmasına 2942 az Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.”

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Öte yandan, Sinop’ta kâh alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 basit Orman Kanunu’nun munzam 16’ncı maddesi gereğince alınan karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Durağan ilçesine vabeste Yeniköy Mahallesi’nde bulunuyor.

Share: