Saika Kaya, Bingöl’deki Cinsiyetçi Uygulamayı Sedir Gündemine Taşıdı: “Ekol Müdürü Karma Eğitime Son Vererek Neyi Hedeflemiştir?”

CHP Ankara Mebus Saika Kayaç, Bingöl’da Dinç Anadolu Lisesi ekol yönetiminin, kız ve eş öğrencilerin sınıflarını ayırarak uygulamayla ilişkin öğrneciler beyninde plebisit yapmasını Meclis gündemine taşıdı. Kaya, Milli Terbiye Bakanı Mahmut Özer’e “Milli Terbiye Temel Kanunu’nun 15. maddesinde ‘Okullarda kız ve koca katışık eğitim yapılması esastır’ hükmüne karşın, meslek müdürü katışık eğitime son vererek neyi hedeflemiştir” diyerek sordu.

Bingöl’ün Canlı ilçesi Dinç Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Yılmaz, kâh sınıflarda muhtelit eğitime son vererek kız ve erkek öğrencilerinin sınıflarını ayırırken, uygulamayla ilgili dahi öğrenciler ortada plebisit yaptı. Yılmaz, “Ara Sıra sınıflarımızda katışık eğitim bilimi var, bazılarında üstelik velilerimizin isteği ile değişik ayrımsız aplikasyon var. Tamamen velilerin isteği ile olan bire bir özdek” açıklaması yaptı.

Konuyu TBMM gündemine haiz CHP Ankara Mebus Yıldırım Kayaç, Milli Terbiye Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Kayaç, Nazır Özer’e şu soruları yöneltti:

“EKOL MÜDÜRÜ MUHTELIT EĞİTİME SON VEREREK NEYİ HEDEFLEMİŞTİR?”

“Okul müdürü Abdurrahman Yılmayan, Milli Eğitim Esas Kanununa karşın kompozit eğitime elbet son vermiştir? Muhtelit eğitime yeni eğitim bilimi yılının başında akıbet verildiğine bakarak, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gailesiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olaya sebep simultane engelleme etmemiştir? 1739 mahdut Milli Yetişek Asıl Kanunu’nun 15. maddesinde ‘Okullarda kız ve eş muhtelit eğitim bilimi yapılması esastır’ hükmüne karşın, meslek müdürü kompozit eğitime serencam vererek neyi hedeflemiştir?

“KOMPOZIT EĞİTİME SONUÇ VERİLEN BAMBAŞKA OKULLAR DA VAR MIDIR?”

Okul müdürleri okulları velilerin taleplerine bakarak mi yönetmektedir? Okul müdürlüğü etme ehliyetine erbap olmayan Abdurrahman Yılmayan, görevden alınacak mıdır? Muhtelit eğitime sonuç sunulan ayriksi okullar dahi var mıdır? Bu konuda bire bir araştırma işlenmiş mıdır?”

Share: