Kilis Belediyesi devir enerjisi santrali kurulumu amacıyla ihaleye bundan sonra

Kilis Belediye Başkanlığınca, 10 sene devamlı dirimsel paylaşımı modeliyle güneş enerjisinden faaliyet istihsal santrali yapımı, kurulumu, işletilmesi ve kesim böylece tesisi işi ihale edilecek.

Kilis Uray Başkanlığının eksiltme ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kilis’in merkez ilçesi Ceritler Mahallesi’nde mevcut bire bir taşınmaz üzerinde 10 yıl mütemadi gelir paylaşımı modeliyle gün enerjisi santrali yapımı, kurulumu, işletilmesi ve itilaf böylelikle tesisi işi sınırlanmış öneri usulüyle münakasa edilecek.

Santral, 10 yılın böylece sözleşme, şartname ve eklerindeki şartlarına taşıyan, kullanılabilir, umum tıpkı şekilde belediyeye devredilecek.

İhalede muhammen kıymet 157 milyon 282 bin 369 liralık 33 kuruş, arızi garanti tutarı ise 4 milyon 718 bin 471 teklik 8 kuruş yerine belirlendi.

İhale, 29 Mart Çarşamba haset saat 11.00’de uray encümeni huzurunda yapılacak.

Share: