Çin’de kurgu satışları azaldı

EPDK’nin genel ağ sitesinde kayran düzlük duyuruya göre, yükleme zehir işletmeci lisansı başvuruları çabucak elektronik ortamda alınacak, vasıtasız yahut nöbet aracılığıyla yapılan lisans başvuruları dikkate alınmayacak.

Başvurular 18 Nisan’dan itibaren yapılmaya başlanacak

Lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin, başvuru yapmaya yetkili kıldıkları yaşama veya kişilere ilişik izin belgelerinin aslının evet bile kâtibiadil onaylı ayrımsız nüshasının muktezi istida formatına akla yatkın şekilde elektronik ortamda hazırlanan ayrımsız yazının eki namına aracısız veya defa marifetiyle EPDK’ye sunulması gerekecek.

EPDK’nin “Yükleme Hizmeti Yönetmeliği” güzeşte hafta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı

Buna göre, lisans genişlik fazla 49 yıla büyüklüğünde verilebilecek. Lisans süresi, lisans sahibinin talebi üstüne süre bitiminden kısaltmak amacıyla ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek vasıtasıyla uzatılabilecek.

Şarj zıkkım işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde sunu az 50 nüsha şarj ünitesinden ve yeryüzü beş altı 5 değişik ilçedeki yükleme istasyonundan oluşacak şekilde yükleme ağını oluşturacak.

Şarj ağında meydan düzlük şarj ünitelerinin sunu bir iki yüzde 5’i ile Karayolları Umumi Müdürlüğünün sorumluluğu altında mevcut otoyollar ve cesamet otoyollarında düz kayran yükleme ünitelerinin yer birkaç yüzdelik 50’sinin DC 50 kilovat (kW) ve beden güçteki şarj niteliğinde olması mecburi olacak.

Çin, elektrikli dil üretimini artırdı

 

Açacak şarj istasyonu yatırımlarına anlayışsız ödemesiz destek

 

Share: