YÖK BAŞKANI ÖZVAR ‘YEŞİL ÜNİVERSİTE ENDEKSİ’NDE İLK 1000’DE 70 ÜNİVERSİTEMİZ VAR

YÜKSEKÖĞRETİM Müesses (YÖK) Başkanı Erol Özvar, ‘2021 verilerine göre ‘Yeşil Darülfünun Endeksi’nde evvel 1000 darülfünun arasına 70 üniversitemiz girmiştir. 3 üniversitemiz, önceki 100’bile yer alırken 37 üniversitemiz, önceki 500’üstelik meydan almayı başarmıştır. 29 oran, 8 tıngır girmek amacıyla bütün 37 üniversitemiz, önce 500’da meydan almayı başarmıştır’ dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, Konya’birlikte Selçuk Üniversitesi’nde ‘Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi’ kapsamında pilot darülfünun seçilen; Bartın Üniversitesi, Veli Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Beceri Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Niğde Ömer Öz Çıpa Üniversitesi, Orta Şark Ustalık Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Van Yüzüncü Sene Üniversitesi, Yıldız Maharet Üniversitesi’nin rektör ve temsilcileri ile tıpkı araya geldi.

Toplantıyla uçman üniversitelerin sıfır atılmış ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile erke verimliliğini değerlendireceklerini belirten Özvar, “Uçucu üniversitelerimizin akim atık, yenilenebilir erke kaynaklarının kullanma düzeyi ve erke verimliliği alanındaki bulunan durumlarını birlikte kapsamlı tıpkısı şekilde değerlendirme imkanımız olacaktır. ‘Su”rdu”ru”lebilir ve I·klim Dostu Kampu”s’ hedefine ulas¸mada finansman arac¸larına eris¸iz ile üniversitelerimizdeki ferah aplikasyon örnekleri konularında birlikte düşünüm alışverişinde bulunulacaktır. Önümüzdeki döneme ait kez haritası bile belirlenecektir. Darülfünun ve bakanlık temsilcilerimizin katılımlarıyla oluşturulacak komisyonlar yoluyla, ‘Su”rdu”ru”lebilir ve I·klim Dostu Kampu”s’ hedefi doğrultusunda, mevzuat ve mali konular başta doğmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projemizin ahir aşamalarında birlikte tayyareci üniversitelerimizden edindiğimiz tecrübeleri tekmil üniversitelerimize tevsi etmeyi planlıyoruz? diyerek konuştu.

Dünya darülfünun sıralamasında ‘Yeşil Üniversite Endeksleri’ni bile açıklanan Özvar, “2021 Yeşil Darülfünun Endeksi’nde ilk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiştir. 3 üniversitemiz, evvel 100’bile yer alırken 37 üniversitemiz, evvel 500’bile düzlük almayı başarmıştır. 29 kerem, 8 para almak üzere mecmu 37 üniversitemiz, evvel 500’dahi düzlük almayı başarmıştır. 55 büyüklük, 15 tıngır atılmak üzere hep 70 üniversitemiz geçmiş 1000 üstelik kayran almayı başarmıştır. Sıralamaya göre Türkiye’üstelik 15 üniversitemiz, geçmiş 1000’de saha alırken bunların 3’ü, geçmiş 500’e girmeyi başarmıştır’ dedi. Acun üniversiteler sırlamasında düz bazlı verileri da açıklanan Özvar, ‘Alan bazlı dünya darülfünun sıralamalarında ‘sanat ve beşeri bilimler’den 7 üniversitemiz ilk 500’e girmiştir. ‘mühendislik ve teknoloji’ alanında 8 üniversitemiz önceki 500’e girmiştir. ‘yaşam bilimleri ve tıp’ alanında 3 üniversitemiz önceki 500’e girmiştir. ‘Doğa bilimleri’ alanında 5 üniversitemiz geçmiş 500’e girmiştir. ‘Sosyal ulum ve yönetim’ alanında 6 üniversitemiz önce 500’e girmiştir diye konuştu. YÖK Başkanı Özvar’ın açıklamalarının peşi sıra güruh, basına merbut devam etti.

Share: