Ttb İkinci Başkanı Ökten’den “Beyaz Islah” Tepkisi: “Önlüğümüzün Beyazı Bizim, Reformunuz Sizin Olsun”

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Uca İhsan Ökten, Osmaniye Doktor Odası’nda TTB Model Konseyi ve ara sıra hekim odalarının yöneticileri ile alay malay yaptığı açıklamada; ” Afiyet Bakanlığı’nın Beyaz Zehir Reformu’nun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazı bizim, reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler sahip çıkıyoruz. Bilimsellikten ırak, sadece tecimevi alıcı zihniyeti ile davranan, nitelikli benzeri sağlık hizmeti sunmayan, mesleksel etik ve uygulamaları ve doktorluk onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve ilişik termin sistemine son verilmesini istiyoruz” dedi.

Türk Tabiler Birliği Model Konseyi üyeleri ile Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep Otacı odalarının başkan ve yöneticileri Osmaniye Hekim Odası’nda tıpkı araya geldi. Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Mehabetli İhsan Ökten, şu açıklamayı yaptı:

“Hekim ve afiyet çalışanları namına çok detaylı süredir himmet koşullarımızın düzeltilmesi, şiddetin önlenmesi, yıpranmamış ve faal benzeri güç yasasının çıkarılması, iktisadi ve şahıs haklarımızın iyileştirilmesi, asistan hekimlerin herhangi bir tür sorunlarının düzeltilmesi, Covid- 19’un çığır hastalığı sayılması, elan nitelikli tıpkı esenlik eğitimi ve daha iyi ayrımsız afiyet hizmeti üzere alanlardayız. Bir Nice faziletli katılımlı eylem, g(ö)rev, hareket terk yaptık. İktidar ve Afiyet Bakanlığı bütün bu sorunlarımızı, taleplerimizi ve eylemlerimizi önceleri görmezden, duymazdan geldi. Ancak ısrarlı eylemlerimiz sonucu kavrayışsız aşama alaşağı etmek zorunda kaldılar.

Bu attıkları adımı üstelik bizim yaptığımız; Parafin Yürüyüş, Beyaz Zehir Eylem, Parafin G(ö)rev, Parafin Miting, ‘Beyaz Zehir Nöbet’lerdeki ‘Parafin’ımızı alarak hesabına ‘Parafin Reform’ dediler. Afiyet Bakanı marifetiyle çokça övündükleri Sağlıkta Tahavvül Projesinin dağ bir cümle olduğu ve daha çok değişmesi gerektiğini açıkladılar. Başarım sisteminin fişini çektiler adına daha kötüsü olan motivasyon sistemini getirdiler. Emekliliğe yansıyacak, insani ve hekimce yaşayacak yegâne ecir adına, ne kadar çokça çalışırsanız o büyüklüğünde çok kazanırsınız diyen elan ateş bir sistemi getirdiler. Hezel verdikleri henüz hareketli aynı sağlıkta momentum yasasını çıkarmadılar. Çıkarılan malpraktis yasası bizlerin mağduriyetini ve beklentilerini karşılamaktan haddinden fazla uzaktır. Elan ferah ve emin koşullarda işlemek ve yaşamak için yurtdışına her an çözüm arayan hekimlerin sorununa hoppadak maddesel yerine bakarak ‘giderlerse gitsinler’ dediler.

Sonrasında iktidarların görevinin tamlık vatandaşlarına açık oturum, iktisadi, içtimai ve mesai ortamı açısından elan gani şerait hatırlamak olduğunu unutarak, mesleki onurumuzu ve meslektaşlarımızı rencide fail sözler söylediler. Bu hafta başından Esenlik Bakanlığı tarafından amme hastaneleri ve afiyet birimlerine gönderilen talimatla munzam randevu uygulaması başlatılmıştır.

En cesim değişiklik, mesleğini muayenehanesinde mutlak adına yürütme eden meslektaşlarımızın, temas çeşit karşılık sayrı yoluyla karşılanmasına rağmen, özel hastanelerde yapacakları kişileştirme ve tedavilerin önünün kapatılmasıdır. Özellikle cerrahi branşlardaki meslektaşlarımızın muayenehanelerinin kapatılmalarına öğün anahtar bu mübayenet akseptans edilemez. Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile tetebbu hekimlerinin bu şekilde tanılama ve otama hizmetlerini yürütmeleri, hususi şifahane yahut tababet merkezinde ilişkin branşta abes uzman doktor kadrosu olması halinde ve almanak sözleşme yazmak vasıtasıyla cins olabilecektir. Özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması yerinde ise, belirli koşullara makul adına anlaşma yapılması yolu örtüsüz görünse üstelik çok biraz sözleşmenin yapılabileceği anlaşılıyor. Yapılan tensikat ile ayrıca, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı hususi sayrılarevi veya tıp merkezine, Tetkik Bilgelik Dalavere Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği da belirtilerek rahatsız verilerinin yine hukuka ve mesleksel ödev bilimi kurallarına marjinal yerine aktarımı isteniyor.

Çöken esenlik sisteminin yerine getirilmek istenen Beyaz Reform’un hekimleri henüz fazla çalıştırmaya yönelik olduğu açıktır. Afiyet Bakanlığı, tam bu sistemi değiştirecek, havari hekimliği civar plana çıkaracak ve paye sistemine geçmeyen bu sistemin afiyet alanındaki kaos ve çöküşü arttırarak devam edeceğini bilmelidir. Aylar sonraya sunulan randevu sistemi, ek randevular ile seçme 2-3 dakikada benzeri tutkun bakmaya zorlanarak çözülemeyecektir. Bu hele 2. ve 3. Adım hastanelere yığılmaları arttırmaktan bambaşka ayrımsız işe yaramayacaktır. Bu gösterişsiz keyif hizmetlerine sebep olarak toplumun ve vatandaşların sağlığını elan de inatçı adına etkileyecektir. Bu buut biz hekimlere daha fazla çabukluk, elan aşkın malpraktis, daha aşkın emek, henüz süssüz esenlik hizmeti yer olarak mankafa dönecektir.

Biz bu sistemi elhak yıllardır yaşıyoruz. Bu sistemin tamamını ortadan sarmak yerine hekimler elan fazla takı altına alınmakta, henüz acul ve henüz çok züğürt bakın, daha çok kazanın denmektedir. Bazen idareciler tarafından hekimlere gönderilen yazılarla Bakanlığın yaptığı iyileştirmelere sizde henüz aşkın çalışarak hizmet edin denmekte, MHRS dışında rahatsız bakmayanlara anket açılacağı, ukubet verilerek ayak tabanı ekleme ödemeden yoksun edilecekleri bildirilmiştir. Sağlıkta atiklik ve çok parasız kaçmak sonucu telafi edilmeyecek sonuçlara sebep olabilecektir. Bu durumlarda yaşanacak seçme tip adli, tıbbi, idari sonuçların sorumlusu idarecilerin olacaktır.

Keyif Bakanlığının Parafin Reformunun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün Beyazı bizim, Reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler eş çıkıyoruz. Bilimsellikten ırak, yemeden içmeden tecimevi azrail zihniyeti ile davranan, kalifiye bir afiyet hizmeti sunmayan, mesleki etik bilimi ve uygulamaları ve doktorculuk onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve munzam randevu sistemine son verilmesini istiyoruz.”

Share: