Sigorta sektörü beceri zarara karşın yüzdelik 74 büyüdü

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2022 yılının önce çeyreğinde hanay ve emeklilik sigortalarının beceri kârının sabık yılın bir dönemine kıyasla yüzdelik 25 artarak 806 milyon TL, mali gelirlerle birlikte kesin kârının de yüzdelik 33 artışla 1,9 milyar TL olduğunu açıkladı.

Avlu dışı sigortaları bir eski yılın tıpkı çeyreğine göre yüzdelik 121 düşerek 423 milyon TL ustalık zararla sonuçlanırken, mali gelirlerle birlikte yüzde 85 gerilemeyle bütün 264 milyon TL açık yarar elde edildi.

Sektöre ilişik değerlendirmelerde bulunan TSB Genel Sekreteri Hür Obalı, son 10 yılda sayı farkı yüzde 15 büyüyen sigorta sektörünün gelecek 5 yıl boyunca da büyümeye bitmeme etmesini beklediklerini kaydetti.

TSB’nin Boğaziçi Üniversitesi ile alay malay hazırladığı Türkiye Sigortacılık Sektörü Iktisadi Ağırbaşlılık Analizi’nde sigorta sektörünün büyük potansiyeline dikkat çekildiğini aktaran Obalı, şu değerlendirmelerde bulundu: 

Devlet ekonomimizin gelişmesine koşut namına, sigorta sektörünün derakap büyümesini ve mali piyasalardaki ağırlığının artmasını bekliyoruz. Türkiye sigortacılık sektörü penetrasyon oranının mevcut yüzdelik 2,2’den muadil ülkelerde gözlemlenen yüzde 4,5 seviyesine çıkması durumunda sektörümüzün, ülkemizin milli gelirine ilave katkısı, bilvasıta katkılarla gelişigüzel 421 bilyon TL’ye büyüklüğünde çıkabilir. Bu arttırma yardım, milli gelirde yüzdelik 7,5 büyümeye tekabül ediyor. Türkiye ekonomisine munzam derece sağlamayı görevi bilen TSB olarak, bu hedefimiz için göz olarak cümle gücümüzle çalışmaya bitmeme edeceğiz.

Sigortacılık sektörünün, karlılığını menfi etkileyen faktörlere rağmen prim üretiminde yüzde 74 civarında büyüdüğünü vurgulayan Obalı, sektörün ekonomiye sunduğu fon desteğiyle üstelik mefret tıpkı tehlikeli olduğunu belirtti.

Detaylı vadeli bonolara gerekseme duyulduğunu aktaran Obalı, “Türkiye ekonomisine mülhak derece temin etmek üzere seksiyon umum gücüyle çalışmaya bitmeme edecek. Fehamet bağırsak borçlanma senetlerine 30 milyar teklik istek oluşturulması türlü.” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir ekonominin güvencesi sigorta sektörü”

Müstakil Obalı, sigorta şirketlerinin fiyatlama politikalarını uygularken özellikle enflasyon ve kur etkisinin göz uğrunda bulundurulduğunu belirterek, şunları kaydetti: “April 2022 sonu itibarıyla prim üretimi geçen yılın tıpkısı dönemine göre yüzdelik 81 artarak 49,4 milyar TL’ye ulaşan sahn dışı sigortacılıkta, önceki çeyrek dengelem döneminde teknik tarafta zarar ettik. Yürürlükteki trafik poliçe adedimiz 21 milyona andıran ve söz konusu dönemde trafik branşında kemiksiz hasar prim oranı yüzdelik 188, kemiksiz mürekkep büyüklük ise yüzde 214. Şirketlerimizin yazdıkları rastgele 100 TL prim için hasar ödemeleri, ödence karşılıkları, uzlaştırıcı komisyonları, genel giderler karışma 214 TL gideri oluyor. Kasko branşında 2021 yılı önce çeyreğinde 656 milyon TL maharet kar elde edilirken bu dönüş 599 milyon TL beceri uymazlık oluştu. Kaskoda kesin hasar prim oranı yüzde 126’ya yükseldi ve açık mürekkep tenasüp yüzde 156 oldu. Bu zararın gerçek nedeni, sektörümüzün en kebir istihsal kaynağı olan motor branşındaki maliyetlerin çetin oranda artması. Maliyetler ile primlerin uyuşmadığı bire bir dönemi yaşıyoruz; maliyetler efdal, primler düşük kalıyor. Trafik sigortalarının prim seviyelerinin hem geleceği koruması hem üstelik gelecekte oluşacak hep belirsizlikleri ortadan kaldırması lazım.”

Obalı, yılın önceki çeyreğinde enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, asgari ücretteki artışa sınırlı sakınım parça ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi ile parça tedarikinde yaşanan sorunların bile ödenen tazminat tutarlarının, prim tutarlarının çok üzerine çıkmasına hastalık olduğunu vurguladı.

Çiplerdeki tedbir sorununun 2022’birlikte dahi devam edeceğinin öngörüldüğünü nâkil Obalı, “Bu üstelik otomotiv ve dolaylı namına sigorta sektörünü olumsuz etkileyecektir. Şirketlerimizin yükümlülüklerini bastırmak amacıyla yatırıma yönlendirdikleri aktifleri karşılığında elde ettikleri yüzdelik 25-30 bandındaki yatırım gelirleri, beceri zararların karşılanmasına yetmiyor. Bu çerçevede, ödenecek tazminatların olağanın üzerinde artan maliyetlerinin karşılanması için minimal 30 milyar TL tutarındaki enflasyona endeksli yatırım araçlarının ihracı ve branşımızın sürdürülebilirliği üzere yıpranmamış işlerde muteber prim tavanlarının artırılması durumunda olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kaynaklar, hasar ödemeleriyle ekonomiye izansız dönüyor”

Sektörün prim üretimlerinden elde ettiği kaynağı hasar ödemeleriyle ekonomiye idraksiz kazandırdığına dikkati çeken Obalı, “Bizler tüvana birer ‘yağız bölüm’ dostuyuz. Bunun bildirme nazik göstergesi olan sektör şirketlerimizin çalışkan büyüklüğü, hanay dışı tarafta bire bir eski yılın benzeri dönemine bakarak yüzde 39 artarak 142 bilyon TL’ye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Sektörün lokomotif branşları arasındaki afiyet sigortalarına dahi değinen Obalı, şunları kaydetti: “Uymazlık namevcut ama teknik karlılığın düştüğü benzeri soy. Yılın ilk çeyreğinde keyif sigortasında şirketlerimiz 447 milyon TL teknik kar açıkladılar. Güzeşte yılın evvel çeyreğinde bu alanda 682 milyon TL teknik kar elde edilmişti. Öte yandan, bu alanda açık bileşik nispet ilk çeyrek bakımından yüzdelik 117 seviyelerine yükseldi. Kemiksiz hasar/prim oranına bakıldığında ise sağlıkta geçen senenin evvel çeyreğinde yüzdelik 74 olan ihtişam, bu yıl yüzde 89’a yükseldi.”

Maltalık sigortacılığı fayda etmeyi sürdürüyor

Obalı, hayat branşında ise prim üretiminin April 2022 sonu bakımından bir geçmiş yılın bir dönemine bakarak yüzde 60 artarak 8,1 milyar TL büyüklüğe ulaştığını bildirdi.

Bu branşın maharet kârının evvel çeyrekte benzeri geçmiş yılın ayrımsız çeyreğine göre yüzde 25 artarak 806 milyon TL, mali gelirlerle gelişigüzel ise net çağ kârının ise yüzde 33 artışla 1,9 bilyon TL olduğunu belirten Obalı, “Kar tutarındaki artışın primdeki artışın gerisinde kalmasının başlıca sebepleri, kar marjı nispeten düşük olan muhtelit yaşam sigortası ürünlerinin umumi maltalık branşı ahzüita payındaki artışı ve 2022’da yürürlüğe giren itimat bağlantılı sigortalarda brütten reddetme uygulaması kapsamında artan hesap karşılıklar. Öte yandan bu alanda kesin hasar prim oranı yüzdelik 29, net mürekkep nicelik yüzdelik 61 oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Sigorta sektörünün, ekonomiye sağladığı yarar sebebiyle kamunun üzerindeki yükü düşürmek amacıyla kilit öneme cemaat olduğunu vurgulayan Obalı, “Sigortalılık oranının artması, bu anlamda mevki ekonomisine direkt katkı sunuyor.” ifadesini kullandı.

Ferdî Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) ivmenin başarıyla bitmeme ettiğini nâkil Obalı, devamında şunları söyledi: “BES’e deste ve sistemin büyümesi bitmeme ediyor. Bunun sunu balaban nedeni dahi devletimizin sisteme olan teveccühü. Dünyanın hiçbir yerinde sıfır destekler ülkemizde bulunuyor. Ihtimal dahi ülkemiz mal sisteminin genişlik büyük başarı hikayelerinden biri olan ve 18 yıldır kalburüstü tıpkısı şekilde gelişigüzel geçen çağ güçlenen Bireysel Emeklilik Sistemi’mizle çekicilik duyuyoruz. Emeklilik Denetleme Merkezi’nin 31 Mart 2022 günlü açıklamasına bakarak, BES ve OKS’da toplam 13,5 milyon katılımcıya 26,5 bilyon TL’si büyüklük katkısı görünmek amacıyla 277,1 bilyon TL kaynak büyüklüğüne ulaşıldı. 18 yaş şeş BES’te ise 2022 yılının önce geçmiş çeyreğinde delege sayısı 284,6 bine ulaştı, fon büyüklüğü kerem katkısı dahil 692,5 milyon TL’ye yaklaştı.”

Sağlık sigortasında remiks kapıda

 

Sigorta sektöründe maliyet krizi artıyor

 

Neova Iştirak Sigorta zirvesinde kere değişimi

 

Share: