SGK alacaklarının talik ve taksitlendirilmesinde değişiklik

Resmi Gazete’birlikte yayımlanan SGK yönetmeliğine bakarak, “ahenktar verecekli olma” şartı; “gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi bakımından en çok 3 yıldır prim ifa yükümlüsü olma” kriterine bağlandı.

Önceki pratikte referans tarihi bakımından arz birkaç 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü doğmak ahenktar medyun kendisine kabul yapılmak için yeterli olabiliyordu.

Bu düzenlemeye göre, yıllık dirimlik veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla sunu fazla 3 yıldır prim ifa yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye makul 3 yıla ilişkin maaş prim ve hizmet belgeleri yahut beyannamelerini süresinde vermiş fakat vecibe ödemede sağistem sahibi olmalarına rağmen akıbet 1 sene içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular, düzenli prim borçlusu adına akseptans edilecek.

İŞYERLERİ KRİTERİNDE DÜZENLEME

Yönetmelikle antrparantez, vecibe tutarlarına göre SGK alacaklarında erteleme ve taksitlendirme kapsamına girecek aksiyon yerlerine ilgili maddede birlikte düzenleme yapıldı. Bu kapsamdaki tehir ve taksitlendirmeye algı tutarları dikkate alınarak değişmeyen verecek mercileri belirleyen özellik sadeleştirildi.

Eskimemiş düzenlemeye göre, amme alacaklarının öğrenim usulü hakkında kanunun 48. maddesine güvenerek yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde geçer not yetkiler, bire bir kanunun 48/A maddesine istinaden yapılan tehir ve taksitlendirme işlemlerinde bile uygulanan olacak.

Bu yetkilerin kullanılmasında borçlunun, tahsilatla görevli o ünitece takip edilen kül işyerlerinden kaynaklanan borçları, vecibe türü bazında değişik değerlendirilecek.

Kamu alacaklarının öğrenim usulü üzerine kanunun 48/A maddesi; Cumhur Reisi ve Maliye Bakanı’na talik şartlarını belirleme üzerine izin veriyor. 

SGK 91 milyon liralık emzirme ödeneği sağlayacak

 

SGK Başkanlığı’na Kürşad Arat atandı

 

İstinaf Mahkemesi: Kanser ilacının parasını SGK ödesin

 

Share: