Serencam an haberi… Mustafa Adıgüzel, Hastanelerdeki Kullanılmamış Termin Sistemini Eleştirdi: “Keyif Bakanlığı’nın Kendisince Bulduğu Çözüm Akla Mantığa Akıllıca Değil”

CHP Cıvıl Cıvıl Saylav Mustafa Adıgüzel, Afiyet Bakanlığı’nın amme hastanelerinde başlattığı yeni termin sistemine ilgili; “Sağlık Bakanlığı’nın için bulduğu hal akla mantığa akla yatkın değil. Randevunun konusunda benzeri saate iki kişiyi kritik etmek durumuyla karşı karşıya kalınan bir buut var. Bunun üstelik derhal düzeltilmesini istiyoruz zira elan evvel günden kimi kavgalar, çatışmalar çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde gelişigüzel hekimin yahut tıpkı hastamızın başına temelli bu sebepten bir madde gelirse bunun sorumlusu Esenlik Bakanı’dır” dedi.

Sağlık Bakanlığı, bugün kamu hastanelerinde bakir termin sistemi uygulamasını başlattı. CHP Cıvıl Cıvıl Saylav Mustafa Adıgüzel, TBMM’de düzenlediği matbuat toplantısında uygulamayı eleştirdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

“Bazen hastanelerden hekim arkadaşlardan bana tıpkı hikmet ulaştı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki hep amme hastanelerine şu mesajı göndermiş; ‘Hastane termin ahiz birimine bugünden itibaren ek randevu slotları oluşturmaya başlayacaktır.’ Daha esbak tahakkuk rakamlarına bakarak arttırma randevular ekleniyor. Örneğin o doktora o devir 70 sökel mevdu, bunun averaj 10-15 tanesinin gerçekleşemediği tespit edilmiş. Bu gerçekleşmeyen oran esbak dönemden hesaplanarak bire bir ekleme randevu ekleniyor ve bunu dahi mahsus bir saat aralığına yerleştiriliyor. Demincek, o aktarılma hastaların tamamının geldiğini düşünürsek bu mülhakat araya gayrı hastaların termin alanlarına eşleşmiş durumda.

“MARAZLI-DOKTOR ÇATIŞMALARINA, ŞİDDET OLAYLARINA DAVETİYE ÇIKARACAK”

Bugünden bir örnek tavzih etmek istiyorum. Şu gösterdiğimiz saatlerde ek randevuların sair hastalarla tıpkısı saatte, dakikasıyla birlikte çakıştığı gözükmekte. Şimdi gelen hastaya birlikte elan önceleri randevu olan üstelik bu durumu afişe etmek kabil değil. Bu nitelik yeni tartışmalara, sayrı hekim çatışmalarına, bambaşka şiddete olaylarına davetiye çıkaracak. Siz hastane kapılarında sıraları çelmek istiyorsanız hekimlerin emek koşullarını düzeltin. Siz sıraları çelmek, poliklinikteki herkesin araştırma olabileceği şekilde beğenmek istiyorsanız ilk Sayın Erdoğan diline dikkat edecek, bu ülkenin evlatlarını, yetişmiş hekimlerini yurtdışına hakeza emeksiz süremeyecek. Gelinen noktada şifahane kapılarında pöçük olduğunu söylediğimizin resmidir bu. Esenlik Bakanlığı’nın için bulduğu çözüm akla mantığa uygun değil. Randevunun konusunda aynı saate iki kişiyi irdelemek durumuyla karşı karşıya kalınan bir uzanım var. Bunun de derhal düzeltilmesini istiyoruz çünkü daha geçmiş günden bazı kavgalar, çatışmalar çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde gelişigüzel hekimin veya ayrımsız hastamızın başına temelli bu sebepten tıpkısı husus gelirse bunun sorumlusu Esenlik Bakanı’dır.”

Share: