Ray Sigorta’nın eş yüzdelik 65 düştü

FİNANSGUNDEM.COM

Güzeşte yılı 68 milyon karla kapatan Ray Sigorta, önce şeş ayda 14 milyon liralık kar açıkladı. Iştirak güzeşte yıl 6 mahiye dönemde tahminî 40 milyon lira kar açıklamıştı. Bu veriler ışığında Ray Sigorta’nın sülale yüzdelik 65 oranında düşüş kaydetti. ÜLEN vasıtasıyla yapılan mutlak denetimde ise özsermaye eksikliğine dikkat çekildi. Şirketin 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilgilendiren yönetmelik çerçevesinde hesaplanan 30 Haziran 2022 tarihli asgari mukteza özsermayesi 640.536.040 teklik olması gerekiyor. Fakat akıbet bilançoda bu rakamın 57.926.393 teklik fire olduğu ortaya bundan sonra.

Müstakil denetim raporunda, “Şirketin öz sermayesi 582.609.637 TL olup, 57.926.393 TL (31 Antrakt 2021: 50.512.409 TL ) fire durumdadır. Şirket Yönetimi kanuncu düzenlemelere bütün ve vaktiyle uzlaşma çerçevesinde gerekli askiyonların alınacağını kanuni merciilere bağlanmış olarak bildirmiştir” denildi.

SEDDK trafik sigortası üzere kullanılmamış yol haritası çizdi

 

İşsizlik Sigortası Fonu hep varlığı 3 bilyon TL arttı

 

Share: