Osmaniye 3. iş haberleri | Magnezit, Osmaniye’de ‘Asayiş Kıymetlendirme Toplantısı’na katıldı

Itimat Umumi Müdürü Mehmet Eskişehir Taşı, Osmaniye’de Düzenlilik Istimara Toplantısı’na katıldı.

Asayiş Yorum Toplantısı’na gelmek için Osmaniye’ye gelen Emniyet Umumi Müdürü Mehmet Patal, önce kendisine İl Güvenlik Müdürlüğü’nü konuşma etti. Düzenlilik Ofis Başkanı Vedat Mercan’ında zevcelik ettiği ziyaretin ardından Lüle Taşı, Asayiş Yorum Toplantısı’na katıldı. Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Aydınlık, Güvenlik Başmuallim Yardımcıları ve İlçe Emniyet Müdürlerinden genel düzenlilik ve düzenlilik hizmetleri hakkında vukuf alan Denizköpüğü, hesaplı çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Henüz bilahare personelle aynı süre dostça fail Mehmet Patal, personele çalışmalarında muvaffakiyet diledi. – OSMANİYE

Share: