Ordu haberleri… Gamze Akkuş İlgezdi: L Muayenehane Hekimliğine Büyük Benzeri Çarpış Vuran Bu Yönetmeliğin Aynı Zaman Geçmiş İptal Edilmesi Gerekmektedir

CHP Genel Başbuğ Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile ait “Bu yönetmelikle, hekimlerimizin mesleğini özgür namına icra etmesi engellenmiştir. Keyif Bakanlığı bu yönetmeliğe illet ihtiyaç duyuyor? Unuttuğunuz benzeri şey var ki hekimden kul olmaz. Zira doktor fen insanıdır ve insana hizmet kıymet; iktidarlara, bakanlara, şifahane patronlarına değil. Muayenehane hekimliğine balaban bire bir çarpış vuran bu yönetmeliğin bir zaman evvel nakız edilmesi gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

CHP Umumi Başkan Yardımcı ve İstanbul Saylav Gamze Atmaca İlgezdi, 6 Ekim’de Resmi Gazete’bile yayınlanan Hususi Hastaneler Yönetmeliği’ndeki değişikliklerle ilişkin açıklama yaptı. Atmaca İlgezdi, konuyla ait bugün yaptığı mukayyet açıklamada, talimatname ile hekimlerin muayenehanesinde bakım sunmasının sınırlandırıldığını belirtti. Akkuş İlgezdi’nin açıklaması şöyle:

“HEKİM, İNSANA HİZMET MESABE; İKTİDARLARA, BAKANLARA, SAYRILAREVI PATRONLARINA DEĞİL!”

“Bu yönetmelikle, hekimlerimizin mesleğini özgür yerine icra etmesi engellenmiştir. Hekimlerin mesleklerini azade namına yürütme edebilmeleri sebep engellenmek isteniyor? Keyif Bakanlığı bu yönetmeliğe neden ihtiyaç duyuyor? Afiyet sektörünü bitirdiğiniz böylesi aynı dönemde, hekimlerimizi taharri altında sancımak, disipline emreylemek ve köleleştirmek istediğinizin farkındayız. Unuttuğunuz tıpkısı şey var kim hekimden köle olanaksız. Çünkü doktor veri insanıdır ve insana bakım fehamet; iktidarlara, bakanlara, şifahane patronlarına değil!

“SAĞLIK BAKANLIĞI VE HUSUSI HASTANELER; KENDİLERİNİN BELİRLEDİĞİ KOŞULLARDA ÇALIŞABİLECEK HEKİMLER İSTEMEKTEDİR”

Bu düzenleme ile şunu anlıyoruz; Esenlik Bakanlığı, hekimlerimizin mesleğini mutlak aynı şekilde icra etmesini istememektedir. Keyif Bakanlığı ve özel hastaneler; kendilerinin belirlediği koşullarda çalışabilecek hekimler istemektedir. Meğerse özel çalışan hekimlerin mesleğini serbestçe icra edebilmesi benzeri haktır. Yeni düzenleme ile etüt hekimlerinin, hastalarını özel sayrılarevi ve tıp merkezinde tedavi edebilmesi için o sayrılarevi ile almanak kavil yapması şartı getirilmiştir. Inikat yapabilmesi amacıyla bile ait branşta yersiz uzman doktor kadrosu olması gerektiği düzenlenmiştir. Kol boşluğu yoksa şifahane, ehlivukuf hekimlerin kol grup sayısının yüzdelik 15’i kadar ehlivukuf hekimle kavil imzalayabilecek ve o branşın mecmu kadro sayısının üçte birinden çok uzman hekim ile kesim imzalayamayacaktır. Bu şu anlama geliyor: Türkiye genelinde gelişigüzel hastanede yeterli miktarda abes ekip bulunmadığına bakarak, hastaneler ekip sayısının yüzdelik 15 oranındaki hekim ile anlaşma yapabilecek ve geçim yapılacak doktor sayısı haddinden fazla kapalı kalacaktır.

“MUAYENEHANE HEKİMLİĞİNE IRI BİR DARBE VURAN BU YÖNETMELİĞİN BİR ZAMAN ÖNCEKI İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Hekimlerin mesleklerini başıboş namına icra edebilmeleri hastalık dinamitlenmek isteniyor? Daha önceki yüz kere söylediğimiz kadar çığır birlikleri, sendikalar, uzmanlık derneklerinin fikri alınmadan yapılan bu çeşit değişiklikler kabul edilemez. Afiyet Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum. Muayenehane hekimliğine iri ayrımsız çarpış vuran bu yönetmeliğin bir dakika ilk fek edilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğe uyulmadığı takdirde hekimlere ve hususi hastanelere para cezası ve geçici zindelik tevkif cezaları verilecektir. Bu sebeple daha şimdiden ara sıra illerden, önceleri planlanmış bazen ameliyatların tahrip edildiğinin haberlerini almaya başladık.

“SAĞLIK HİZMETİ BEDELİNİ HASTALANMIŞ KARŞILAYACAK”

Sonuç haftalarda izzet hastanelerinin tatil günlerinde hizmet sunması ve özel muayenehanelerin hizmetlerinin kısıtlanması üzere düzenlemelerle, esenlik sistemindeki yapısal sorunlar çözülemez. Hekimlerimiz, hastalarının tanı ve tedavisini; hizmet bedeli hastalanmiş aracılığıyla karşılanmak ve Sosyal Düzenlilik Kurumu’ndan talep edilmemek koşuluyla, hususi hastanelerde yapabilmesi, tedavi edici hizmetlerle ilgilendiren sorunların çözümüne yardım sağlamaktan uzaktır.”

Share: