Nazır Muş: Hizmet ihracatında 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz

Bakan Muş: Hizmet ihracatında 68,5 bilyon doları aşmayı öngörüyoruz

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, hizmet ihracatının sabık yıl 58 bilyon dolara yaklaştığını ve hizmetler dengesinin 26,7 milyar dolar fazla vererek akan açığa olumlu yardım sağladığını belirterek, “Bu yılın ilk 7 ayında bile tıpkı geçmiş yılın ayrımsız dönemine göre yüzdelik 66 oranında çoğalma kaydederek 42 bilyon dolara ulaşmıştır. Elde ettiğimiz bu ivmeyle hizmet ihracatında yıl sonu hedefimiz olan 68,5 bilyon doları aşmayı öngörüyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Muş, bakanlıkta planlı ‘Yeni Zürriyet İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni’ne katıldı. Burada mütekellim Vekil Muş, 2000’li yılların esasen bu yana ortaya koydukları dış satım odaklı stratejilerin, Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada mahdut siyasi ve kazançlı aktörlerden biri haline getirdiğini söyledi. Muş, ihracatçıların finansmana erişimini daha bile kolaylaştıracak prefinansman modeli kurguladıklarını kaydederek, “Bu yılın evvel 8 ayı bakımından ihracatımız artışını sürdürerek 165,7 milyar dolar adına gerçekleşmiştir. Hizmet ihracatımız üstelik kemiksiz döviz girdisi sağlaması, istihdam kaynağı olması ve yarattığı ek değer ile Türkiye ekonomisi bakımından kilit konumdadır. bahis konusu hizmet ihracatımız, 2021 yılında aynı geçmiş yıla bakarak yüzde 62 oranında artım kaydederek 58 bilyon dolara yaklaşmış ve hizmetler dengesi 26,7 bilyon dolar fazla vererek akan açığa müspet yardım sağlamıştır. Bu yılın evvel 7 ayında dahi bire bir esbak yılın bir dönemine bakarak yüzdelik 66 oranında artma kaydederek 42 milyar dolara ulaşmıştır. Elde ettiğimiz bu ivmeyle bakım ihracatında sene sonu hedefimiz olan 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

‘PREFİNANSMAN MODELİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ’Vekil Muş, nisan ayından itibaren Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ile yapılan icraat sonucu prefinansman modelini, bugün imzalanan protokol ile hayata geçirdiklerini aktararak şunları kaydetti:  “Bilindiği için firmalarımız dış satım desteklerimizden çakmak üzere öncesinde faaliyetini gerçekleştirerek harcama yapmakta ve lazım belgeleriyle incelemeci kuruluşa başvurmaktadır. Bu başvurunun incelenmesi ve tahakkuku neticesinde destek ödemeleri yapılmaktadır. Fakat biliyoruz ki müracaat, tetkik ve tahakkuk süreçleri dahil edildiğinde, faaliyet ile ödeme beyninde tıpkısı müddet geçmekte ve bu format ihracatçılarımıza finansman yükü doğurmaktadır. Bu yükü ortadan bürümek ve ihracatçılarımıza yönelik yüreklilik kabiliyetini bırakmak için ‘İhracat Desteklerine İlişkin Karar’ımıza binaen, bakanlığımız koordinasyonunda Türk Eximbank ve İGE AŞ’nin katılımıyla prefinansman ve teminata yönelik benzeri nazir geliştirdik. Pazara Methal Projesi Hazırlama Desteği, Küresel Tedarik Zinciri Mükemmeliyet Proje Desteği, Dizayn ve Eser Geliştirme Desteği, Bellik ve Turqualıty Bindi Programları, İhracat ve E-İhracat Şirketler Birliği statüsü sunulan şirketlere müteveccih destekler özellikle oluşmak için kurguladığımız modelde, mülk ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve heykel bazlı desteklerimize prefinansman imkanı getiriyoruz.”‘İHRACATÇILARIMIZIN MURAT ETTİĞİ YEPYENİ MODEL’

Vekil Muş, prefinansman kredisine ilgili, “Bugüne büyüklüğünde 2 bin 148 firmaya 6 bilyon TL’nin üzerinde krediye kefillik sağlayarak ihracatçılarımıza finansman üstüne dem aldıran ve bu konumunu değme güzeşte dönme güçlendirecek olan İGE A.Ş., prefinansman modelimizde birlikte oylumlu bire bir sac ayağıdır. Sahi protokol kapsamında Türk Eximbank tarafından prefinansman kredisi onaylanan ihracatçılarımıza, dinamik anamal yapısıyla muhteşem ayrımsız paydaşımız olan İGE A.Ş. de öncelikli kendisine teminat desteği sağlayacak. Kredisi ve öncesinde bakanlığımızdaki bindi başvurusu onaylanan ihracatçılarımızın destekleri hızlı tıpkı şekilde ödenecek ve ihracatçımız bu doğruluk edişlerini doğrudan Türk Eximbank nezdinde kullandırılan kredilerin kafasız ödemesinde kullanabilecek. ‘İhracat Desteklerine Müteveccih Prefinansman Modeli’, ihracatçılarımızın öteden beri kâm ettiği alışılmamış aynı modeldir. Bu modelle desteklerimizin etkinliğini artıracak, gelişigüzel sene destekler amacıyla bütçeden ayrılan kaynağı finansman ile eşleştirerek çarpan etkisiyle ihracatçımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Fon dökümü:

– Katılımcılardan görüntü

– Bakan Muş’un konuşması

– Genel ve detay

Haber- Müşteri:  Şaduman UNUTMAZ- Celal ATALAY/ ANKARA,

Share: