MHP’li Akçay’dan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye konuşma Açıklaması

MHP Ekip Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Tarım ve Orman Bakanı Birim Kirişci, Hazne ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Yerey Mahsulleri Ofisi (TMO) Umumi Müdürü Ahmet Güldal’ı ziyaret ederek üzüm üreticilerinin kâm ve beklentilerini iletti.

AA muhabirine, ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde kâin Akçay, Türkiye’nin çekirdeksiz cılız üzüm üretimi ve ihracatında dünyada geçmiş sırada saha aldığını, üretilen çekirdeksiz sıska üzümün kısaca yüzdelik 85’inin ihraç edildiğini belirtti.

Manisa’bile Fellah Anahtar Sistemi’ne mukayyet 50 bin üzüm üreticisi bulunduğunu bildiren Akçay, ark ve gözyaşı üzüm işletmeleri ile gözyaşı ve salamura gümüş varak sektöründe çalışanlar, bağcılık sektöründe faaliyet gösteren makine uran tarımsal deva ve basma bayileri, bağlarda çalışanlar ve muvasala sektörü karışma edildiğinde Manisa’de tahminî 200 bin ailenin geçimini üzümden sağladığına dikkati çekti.

“Manisa üzere üzümün ailenin geçim kaynağı, gençlerin çeyizi, öğrencilerin harçlığı, kumanya ve nafaka” anlamını taşıdığını vurgulayan Akçay, ziyaretlerinde Manisalı üzüm üreticilerinin, TMO’nun Manisa’de ehliyetli sayıda üzüm alımı ofisi açılmasına ilgilendiren talebini da ilettiğini aktardı.

“Üzüm engelleme kurumu kurulmalı”

Akçay, bağcılığın geliştirilmesinin seçme şeyden ilk elde edilen ürünün canlı yahut kenarlı namına bağırsak ve dış pazarlarda değerlendirilmesine bağlı olduğuna belen ederek, çekirdeksiz üzümde en arzu dengesinin bozulmasının, üreticileri mağdur ettiğini söyledi.

Bu nedenle öncelikle istihsal planlaması ve fiziki planlama yapılması gerektiğini rapor fail Akçay, şöyle konuştu:

“Üzüm üretiminde oluşan yer fazlalıkları amacıyla mütenavip istihlak imkanları geliştirilmeli. Çekirdeksiz kuru üzüm arzının azaltılması için yaş üzüm ihracatı geliştirilmeli. Lisanslı depoculuk sistemi kurulmalı ve ambarlama maliyeti desteklenmeli. Rekoltenin erdemli olduğu dönemlerde bedel düşüşlerinin önüne geçilmesi yahut müktesep ihracat pazarlarının korunabilmesi amacıyla kalitenin bozulduğu yıllarda kullanılmak üzere, gereken miktarda ürünün piyasadan çekilip depolanması üzere benzeri istif kurumunun oluşturulması gerekiyor. Üzümün erkin piyasada gerçeklik fiyatının oluşabilmesi amacıyla önsezi borsaları oluşturulmalı ya üstelik bulunan borsalara işlerlik kazandırılmalı, tecim borsaları tescil kurumu olmaktan kurtarılmalı.”

Rekolte hesap ve tahmininin, tarım iklim müdürlükleri, çiftçiler, ekincilik odaları, Bağcılık Araştırı Enstitüsü, TMO, TARİŞ, ticaret borsaları ve ihracatçılardan oluşacak aynı yarkurul vasıtasıyla belirlenmesini öneren Akçay, oluşturulacak komisyonun üyeleri arasından “üzüm engelleme kurumu” kurularak değer dalgalanmalarının önlenmesini istek etti.

Akçay, ihracat pazarlarının geliştirilmesi ve artırılması, ürünün rakiplik gücünün, bağırsak tüketimin artırılması ve yeni istihlak alanları yaratılması amacıyla “üzüm lansman grubu” oluşturulması gerektiğini dahi söyledi.

Share: