Mahkemeden yaşam güvencesi üzere makro değişmeyen!

Çekilen cesaret esnasında yapılan avlu sigortasının yenilenme süresiyle ilişik bildirimde yoksuz vezneci nahak bulundu. Dava dosyasına bakarak, Celalettin P., 27 Teşrinisani 2015’te tıpkı amme bankasından 130 bin TL ferdî güven çekti. Vatandaşın 21 Ilkgüz 2019’üstelik ahiret yolculuğu etmesi üzerine mirasçıları, bankaya başvurarak maltalık sigortasından yararlanmak istedi. Banka, sigortanın birer yıllık yapıldığını belirterek, sözleşmenin yenilenmemesi zımnında bundan yararlanılamayacağını bildirdi.

MAKUL BİR SÜREDE TÜKETİCİYE BİLDİRİLMELİ

Aile, 12 aylık emniyet taksiti olan 23 bin 810 TL’yi ödeyip, avukatları Fırat Bilen tarafından İstanbul Rum 2. Tüketici Mahkemesi’ne sav açtı. Mahkeme, dosya kapsamında bilirkişiden rapor istedi. Raporda, “Müddeialeyh bankanın sözleşmenin devam eden yıllarında sahn sigortasını re’sen restorasyon yükümlülüğü olmadığı fakat yaşam güvencesi süresi dolmadan önce akillicasina tıpkı sürede tüketiciye bildirimde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle tamlık detone sayılması gerektiği” kaydedildi.

Yeni Şafak’tan Abdullah Sarıc’nın haberine göre, mahkeme, davalı bankanın maltalık sigortasının yapılması yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna vararak aileyi güzel buldu. Ailenin bankaya ödediği 23 bin 810 bin TL’nin faiziyle hoşgörüsüz verilmesine mütehakkim duruşma, Celalettin P. aracılığıyla mergup kredinin küsurat taksitleri yönünden birlikte davacıların medyun olmadığına değişmeyen verdi.

BANKA KALAN BORÇTAN SORUMLUDUR

Ailenin avukatı Fırat Alim, mahkemenin kararıyla ilişik şu değerlendirmede bulundu: “Yüreklilik angajmanlı sigortalarda, emniyet vadesi süresince yenileme sorumluluğu güven kullanana, sigorta sözleşmesinin yenilenmesine ait ihbariye yapma sorumluluğu ise yüreklilik kuruluşuna aittir. Esasen emniyet kuruluşları verdikleri kredilerle ait yerine kredi kullandırılması esnasında mecburi sigortaların yaptırılması hususunu kontrol etmek zorundadır. Bu sorumlulukları namına getirmeyen bankalar emniyet çekenin emrihak etmesi halinde kalan borçtan külliyen mesul olmaktadır.”

İşsizlik Sigortası Fonu hep varlığı 3,5 milyar TL arttı

 

Ticari alacak sigortasında koşullar değişti

 

Hisarcıklıoğlu: Ülkelerin gelişmişliğini belirleyen sigortacılık sektörüdür

 

Share: