Konya’da ayrımsız aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgilendiren davanın gerekçeli kararı açıklandı Açıklaması

Konya’nın minval Hedef ilçesinde bir aileden 7 kişinin öldürülmesine ilgili 7 defa ağırlaştırılmış müebbet, ayrımlı suçlardan birlikte 10 sene hapishane cezasına çarptırılan sanık Mehmet Altun ve haklarında beraat kararı sunulan diğer 10 sanık hakkındaki gerekçeli değişmeyen açıklandı.

Konya 4. Yoğun Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, maznun Mehmet Altun’un galiba ayrımsız çekim dahilinde akıntı ederek tasarladığı eylemini, yanına aldığı tabanca ve çokça miktardaki mermiyle maktullerin evine anbean gerçekleştirdiği belirtildi.

Kararda, kendisini belediye çalışanı namına tanıtan Altun’un, maktulleri tıpkı araya toplayarak ve mümasil mesafeden sarrafiye bölgelerini meram alarak çığlık etme şeklinde gerçekleştirdiği eyleminin, “taammüden düşünülerek katil” suçunu oluşturduğu belirtildi.

Yaşanan olayda özel güdü ile işlenebilen suçların varlığından söz edilemeyeceği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

“Maznun Mehmet Altun’un önce aşamadan itibaren münfail savunmalarında, takip aşamasındaki mahkememizce alınan savunmalarında ve değişik sanıkların tamam aşamalardaki savunmalarında, etnik veya milli bire bir gruba dahil oldukları üzere maktullerin öldürüldüklerine dayalı hiçbir bildirme, emarede bulunmadıkları, bilakis yukarıda gerekçesi değişik yerlerde açıklandığı kabil sanık Mehmet Altun’un eylemini 2 aile arasındaki kısa tıpkısı süre önceki meydana gelen çekişme olayı cihetiyle gerçekleştirdiği, olayın milli, etnik, dini ayrımsız boyutunun bulunmadığı, katılan ve katılan vekillerinin olayın böyle tıpkı boyutu olduğuna dayalı beyanlarının türel hiçbir tanıt ile desteklenmediği kanaatine varılmıştır.”

Kararın devamında ise şunlar kaydedildi:

“Rappadak çok kişinin öldürüldüğü olaylarda birlikte bunun bir tane başına soykırım veya insanlığa alın işlenen cürüm namına akseptans edilemeyeceği, 20 yılı aşkın ayrımsız süredir bir arada hareketli 2 sülale arasındaki 10-12 sene önce başlayan kâh anlaşmazlıkların fenomen tarihine büyüklüğünde siktirici sürtüşmeler şeklinde bitmeme edip, 12 Mayıs 2021’üstelik paçarız cerh şeklinde benzeri çekişme olayına dönüşüp, sonrasında da dosyamıza laf olayın meydana gelmesi şeklinde akıbet bulan süreçte maznun Mehmet Altun’un ‘kasten isteyerek katil suçunu’ işlediğinin hukuken, kanunen ve vicdanen sabit olduğu, bunun dışındaki değerlendirmelerin plan okuma ve varsayımdan öteye geçmediği, kaldı kim planlı iddianamede bu suçlar yönünden ayrımsız tabir ve açılmış bire bir dava bile bulunmadığı kanaatine varılmıştır.”

Maznun Mehmet Altun üzerine mahkemece takdiri iskonto uygulanmamasına ilgili değerlendirmede ise “Meydana gelen olayın vahameti, öldürülen sayısı, sanığın görüngü sonrasında kaçması, eylemi gerçekleştirme şekli, olayın toplumda yarattığı edilgi, savunmalarda pişmanlığını celi belirtmemiş olması ve pişmanlığının mahkememizce bile gözlemlenmemesi, ceza adaleti ve caydırıcı olma özellikleri dikkate alınarak, sanık üzerine mahkememizce takdiri iskonto hükümlerinin uygulanmaması kanaatine varılmıştır.” ifadesine düzlük verildi.

Kararda, sanığın taammüden isteyerek kanlı suçuyla beraber işlediği “kalifiye hane dokunulmazlığını ihlal”, “kalifiye mala kötülük ita” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Özge Aletler Hakkındaki Kanun’a muhalefet” suçlarının cezasının akıbet olayın vahameti, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın kastının yoğunluğu, suçta geçer not araçlar dikkate alınarak, cezanın alt sınırdan ayrılarak teşdidi belirlenmesinin usul ve kanuna akla yatkın olacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

Haksız kımıldatma konusuyla ilişik ise Mehmet Altun’un kız kardeşi sanık Ayşe Keleş’in ve ailesinin karıştığı cidal olayının sanık Mehmet Altun lehine nahak kımıldatma namına akseptans edilemeyeceği, bunun ancak öz içerisinde çekişme olayına karışan kişiler için söz konusu olabileceği, sanık Altun’un maktullerin evine her an kendisini uray görevlisi namına tanıtarak birlikte hazırladığı tabanca ile maktulleri vurması öncesinde konusunda yürünmüş olmasının maznun lehine bir uzanım ortaya çıkarmayacağı, on paralık kimsenin öz nahak hareketinden kaynaklanan tıpkısı akıbet cihetiyle lehine bir indirimden faydalanamayacağı tespitine yer verildi.

Sanık Mehmet Altun dışındaki değişik bütün sanıklar üzerine yapılan değerlendirmede, beraat kararı sunulan sanıklarla ait, “Maznun Mehmet Altun dışındaki değişik sanıkların mahkumiyetleri amacıyla her tür şüpheden uzak, kesme ve konkre beyyine elde edilemediği, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği ukubet hukukunda stabil ve net delillere ulaşılamadan mahkumiyet kararı verilemeyeceği, kaldı ki bu sanıklar yönünden tereddüt uyandıracak deliller bile bulunamadığı, anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.

Olay ve sevgili süreci

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi’nde 30 Orak Ayı 2021’da tıpkı evde 7 kişinin geberik bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin bile yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos’ta yakalanmıştı.

Konya 4. Ağır Sıklet Ceza Mahkemesinde yargılanan 11 sanık için, 17 Kasım’bile tanıdık duruşmada değişmeyen verilmişti.

Mahkeme heyeti değişmeyen duruşmasında, maznun Mehmet Altun’a 7 kişiye yönelik “taammüden bilerek katil” suçundan 7 posta ağırlaştırılmış müebbet cezaevi cezası verilmişti.

Altun’a ayrıca “Yakarak mala zarar ita” suçundan 4 yıl, “Kalifiye kendisine konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan 4 sene, “Coşkun Silahlar ve Bıçaklar ile Sair Aletler Hakkındaki Kanun’a ihtilaf” suçundan 2 yıl mahbes cezası mevdu, değişik 10 sanığın beraatine hükmedilmişti.

Share: