Gamze Akkuş İlgezdi: “Adana Esenlik Müdürlüğü’nde 252 Sağlık İşçinin Tatil Hakkı Gasp Edilmiştir”

CHP Umumi Başkan Yardımcısı Gamze Atmaca İlgezdi, ” Sayıştay’ın, Adana İl Keyif Müdürlüğü’nde yaptığı incelemede bazı işçilerin 826, 448, 420, 414, 413, 410, 399, 391, 380, 374 dönem kadar haddinden fazla çok kullanmadıkları izinlerinin olduğu tayin edilmiştir. Toplamda 252 afiyet işçisinin tatil hakkı gasp edilmiştir. 41 bin 69 günce izni, sağlık işçilerine vermeyen Adana İl Afiyet Müdürlüğü, kanunlara çap debi etmektedir” açıklamasını yaptı.

CHP Umumi Komutan Yardımcısı ve İstanbul Mebus Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada; Sayıştay’ın Esenlik Bakanlığı’nın 2021 yılı hesapları üzerindeki teftiş raporunda vadi düzlük bulguları değerlendirdi. İlgezdi’nin açıklaması şöyle:

“Pandeminin başından bu yana sağlık çalışanlarımızın ızdırap koşullarda izinsiz benzeri şekilde çalıştırılmasına alın çıktık. Şimdi ise ayrımsız şeyi İl Esenlik Müdürlükleri bünyesinde çalışan afiyet işçileri amacıyla söylüyoruz. Adana İl Keyif Müdürlüğü’nde yapılan incelemede 31.12.2021 tarihi itibariyle çalışan 252 işçinin hep 41 bin 69 devir yeni almanak izni bulunmaktadır.

Bu işçilerden 98’inin yeni almanak izni 30 günün üzerindedir. Gâh işçilerin üstelik 826, 448, 420, 414, 413, 410, 399, 391, 380, 374 ahit kabil çokça fazla kullanmadıkları izinlerinin olduğu Sayıştay raporlarına yansımıştır. Nasıl bir işçi kim zat rızasıyla 826 çağ müsaade kullanmasın? Kıdemli aynı iştirakçi olduğunu varsayarsak 27 yıldır cümle iznini kullanamadığı anlamına gelmektedir.

Bu tabloda şişman bire bir hak gaspı vardır. Sayıştay’ın tespitlerinin yarattığı istifham işaretleri Adana İl Afiyet Müdürlüğü’nce ivedilikle giderilmelidir.”

4857 az Kanun’un “Almanak ücretli müsaade hükümlerine ihtilaf” antetli 103’üncü maddesini anımsatan Akkuş İlgezdi, ilişkin yönetmeliğin ana ve usullerine aykırı adına izni kullandırmayan veya natamam kullandıran işverene, herhangi bir iştirakçi için idari nakdî ceza verilmesi gerektiğine ilgi çekti. Akkuş İlgezdi, şu değerlendirmeleri yaptı:

“İşçinin almanak cevaz hakkından feragat etmesi benzer değildir. İşveren olarak çalım yönetimlerine sakıt fariza, çalışanların anayasal haklarının zat rızalarıyla birlikte olsa ihlaline misil açan bu uygulamaya izin vermemektir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50’nci maddesinde, dinlenmenin çalışanların ayrımsız hakkı olduğu ve bu hakların kullanımının kanunla düzenleneceği hâkimiyet altına alınmıştır. 4857 mahdut İş Kanunu’nun 53’üncü maddesinde, işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık ücretli müsaade hakkından vazgeçilemeyeceği sarih saha almaktadır. 56’ncı maddede yılık iznin, 53’üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren yoluyla sürekli bir şekilde verilmesinin zorunluluğunu içermektedir. Kullanılmayan almanak izinler ancak ve ancak gelişim akdinin sona ermesi halinde ecir adına işçiye verilebilir. Bu dahi 4857 sınırlanmış İş Kanunu’nun 59’uncu maddesince sabittir.

Fakat burada çıplak görülüyor kim İl Afiyet Müdürlükleri, istirahat hakkı gaspına kanuncu kılıf uydurmuş, onu dahi hatalı uydurmuştur. Kanunlarda, yıllık iznin kullanılıp kullanılmamasına ilişkin aynı esneklik yoktur, müsaade kullanılamadan hisse senedi akdinin feshedilmiş olması kabilinden gerekli durumlarda işçinin mağduriyetinin önlenmesine müteveccih tıpkı aranjman vardır. Hem afiyet işçilerinin izinleri kullandırılmamış hem dahi iş sözleşmesi sonlanmayan afiyet işçilerine, izinleri ecir kendisine ödenerek, Sağlık Bakanlığı’na katma finansal rehavet getirilerek devlet kurumu maddi zarara uğratılmıştır.”

Share: