Enerjide çabuk kamulaştırma kararı

Enerji yatırımları için Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Artvin, Ziyalı, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kilis, Sazak ve Osmaniye’deki gâh taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 5 ilde bulunan bazı alanlar ise orman sınırları dışına çıkarıldı.

Erke yatırımları ve facia riski bulunan bölgelerin ıslahı amacıyla gâh taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilgili Reisicumhur kararları, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Öte yandan, Tekirdağ’da bire bir kayran Hususi Sanayi Bölgesi zar edilirken, 5 ilde kâh bölgeler orman sınırları dışına çıkarıldı. Planlanan erke yatırımları ve bu çerçevede yapılacak kamulaştırma kararları şöyle:

ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN 15 İLDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

İzmir’in Aliağa ilçesi, Helvacı Mahallesi’ne gaz arzı sağlanması üzere planlanan doğal gaz dağıtım hattı güzergahında mütezayit taşınmazların, tapuda Kaynak hesabına tescil yapılmak için Erke Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Artvin, Vazıh, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kilis, Mersin ve Osmaniye’de enerji aktarım hatlarının yapımı için söz konusu güzergahlara çıkma eden taşınmazlarda neşelilik dağıtım bünye yerlerinin iyelik şeklinde, merkez güvenlik sahalarının ise istinat hakkı kabarmak suretiyle Türkiye Zindelik Dağıtım YEMEK Umumi Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Denizli’nin Honaz İlçesi, Kocabaş ve Harlak Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 691 bin 967 metrekarelik özel mülkiyete konu taşınmazların, Denizli Makina İhtisas Organize Endüstri Bölgesi alanında gerçekleştirilecek envestisman faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi üzere Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı marifetiyle tez kamulaştırılmasına karar verildi.

RİZE’DE DERE YATAĞI ISLAH ÇALIŞMALARI İÇİN KAMULAŞTIRMA

Rize’nin İyidere ilçesine ilişkin Gestalt Mahallesi, Menderes Caddesi’nde bulunan 108 cezire, 1,2,3,4,5 ve 6 parsel numaralı gayrimenkul ile 112 cezire 11 parsel numaralı taşınmazın, kaza merkezinde bulunan öz yatağına çılgın ve dominant riskine alın ıslahın yapılması üzere İyidere Uray Başkanlığı tarafından çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verildi.

5 İLDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILDI

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Rize ve Balıkesir’de mevcut bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması hakkındaki kararın yürürlüğe konmasına değişmeyen verildi.

TEKİRDAĞ’DA BİR DÜZ HUSUSI ENDÜSTRİ BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Tekirdağ’ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde bulunan ve bitik haritada sınırları gösterilen alanın Çerkezköy Özel Sanayi Bölgesi olarak car edilmesine karar verildi.

Share: