Bırakıt kalan arsayı değer kazandı diye niteleyerek bloke edince bin can mağdur oldu

Ankara’birlikte namına bırakıt küsurat arsada yapılan daireleri 100 aileye satan öğretim görevlisinin, arsanın derece kazanması üstüne yekpare projeyi bloke ederek binden fazla insanı kıygın ettiği öne sürüldü.

A.Y., namına miras küsurat arsada yapılan daireleri beniz aileye sattı. Arsa sahibi A.Y. yoluyla müteahhitlere açılan davanın geçmiş duruşması yapıldı. Davaya hangi A.Y. ne birlikte avukatı katıldı.

Duruşma öncesinde açıklama yapan Gölbaşı’ndaki projeden kat düzlük mağdurlardan Mehabetli Fuat Bozkaya, belli tarihler beyninde daireler aldıklarını ve kıygın edildiklerini söyleyerek, “Tapularımızı üstelik aldık. Tapularımızda bu beyefendinin ve ailesinin imzası var. Bu kişi şu anda özlük rızasıyla 2019 yılında tağyir ettiği tağyir sözleşmesini 2021 yılında ülkü açtı. Bahis sürüncemede kalsın, uzasın ve insanlar bırakıp gitsinler diye. Bizler dediğimiz, burası iki beniz on iki dairelik devasa ayrımsız proje; kimisinin aynı dairesi var, kimisinin iki, kimisinin üç dairesi var. Şu anda bu davanın önce duruşması görülecektir. Mahkemede teminat almadan ihtiyati tedbir kararı konuldu. Bittabi bizim hukuka, mahkemeye ve adalete saygımız sonsuz, ihtiyati hazırlık kararı konduktan bilahare bizim projemize, eserimize kavuşmamamız yetmiyormuş kabilinden satamıyoruz ve oturamıyoruz. Vatandaş iskana başvuruyor. İki yüz on iki sülale, bin şahıs ve çocuklarımızla beraber bizi mağdur fail, bir kişidir. Bu eş hepimizi kıygın etti. Projemize kavuşamıyoruz, mağduruz. Sesimizi kül Türkiye’ye belirtmek istiyoruz. Adalete sesimizi açıklamak istiyoruz” dedi.

“Gölbaşı’nın ortasında iki beniz on iki ofis çürümeye tecezzi edilmiş”

Satın aldıkları dairelere kavuşamamaları sonucunda arsa sahibi ile görüştüklerini ve vakit kaybetmeden kendilerine “Haklısınız” denilerek bu konuya dair tek hal üretilmediğini aktaran Mağdur Bozkaya, “Biz burada canip değiliz. Tığ hukuki açıdan masun mağdur üçüncü kişileriz, adalet sahibiyiz. Olayın müeyyidesini, cezasını ne biz çekiyoruz? On yıldır bekliyoruz, henüz ne kadar bekleyeceğiz? Bu evler öylelikle duruyor. Gölbaşı’nın ortasında iki yüz on iki ofis çürümeye metrukiyet edilmiş” ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrasında, bilgili aracılığıyla garanti karşılığında ihtiyati tedbirin devamına karar verildiği ve garanti yatırılmaz ise daireler üzerindeki blokajın kaldırılmasıyla dairelerin yapılabileceği öğrenildi. – ANKARA

Share: